Informace pro nové členy

Sdružení veteránů Českého atletického svazu (SV ČAS)
je občanským sdružením ustaveným v úzké spolupráci s Českým atletickým svazem a registrovaným u ministerstva vnitra ČR. Sdružuje atlety – veterány, kteří mají zájem o závodní, organizátorskou,
případně další činnost v oblasti atletiky.
SV ČAS je neziskovou organizací, jejímž cílem je zapojit co největší počet atletů – veteránů do
atletické aktivity, motivovat je ke kvalitní výkonnosti a zajišťovat jejich soutěžní vyžití doma i
v zahraničí.
SV ČAS reprezentuje atlety ČR ve světové veteránské asociaci WORLD MASTERS ATHLETICS
(WMA) a v její regionální sekci pro Evropu – EUROPEAN VETERANS ATHLETIC
ASSOCIATION (EVAA). Česká republika je členskou zemí v těchto mezinárodních atletických
společenstvích, zastoupenou jmenovitě SV ČAS.
Každý člen(ka) SV ČAS starší 35 let má právo startovat na závodech mistrovství ČR veteránů na dráze a mimo dráhu. Mistrovství ČR na dráze (venku i v hale) pořádá SV ČAS výhradně pro své členy, členství je podmínkou startu na mistrovství Evropy, na mistrovství světa a na světových sportovních hrách veteránů (obdoba olympiády) WORLD MASTERS GAMES (WMG) nebo EUROPEAN MASTERS
GAMES (EMG) pořádaných ve čtyřletých cyklech.
Členství vzniká na základě vyplnění přihlašovacího formuláře a zaplacení členských příspěvků.
Každý člen dostává 4x ročně zpravodaj VETERÁNSKÁ ATLETIKA s přílohami (Ročenka výkonů,
Rekordy, Termínovka veteránských závodů, Propozice na dráhová MČR a HMČR aj.), periodicky
vydáváme také TOP TEN – dlouhodobé tabulky veteránských výkonů. Mistrovské veteránské soutěže
se vypisují v pětiletých věkových kategoriích.
Atletické veteránské hnutí ve světě
Světové veteránské atletické hnutí vzniklo v roce 1975 v Americe. První MS se konalo v kanadském
Torontu, první ME v roce 1978 v Viareggio v Itálii. Mistrovství Evropy v silničních závodech se
poprvé konalo v Bruggách v roce 1989, mistrovství světa v Birminghamu o tři roky později – 1992.
V roce 2005 bylo rozhodnuto začlenit do WMA i veteránská MS v ultramaratonu a v běhu do vrchu.

U dráhových šampionátů je snaha pořádat na střídačku mistrovství světa a Evropy tak, aby v každém roce bylo ME v hale a MS venku a naopak. O místa konání se členské země ucházejí s několikaletým předstihem a rozhoduje se o nich na valném shromáždění WMA nebo EMA během každoročního mistrovství na stadionu. Termíny konání najdete v záložce Závody v zahraničí.