Úvodní slovo

patří vám všem, kteří jste otevřeli naši webovou stránku a hledáte informace o atletickém veteránském hnutí. Začněme první důležitou výzvou:

NEVĚŠTE TRETRY NA HŘEBÍK!

Už vám bylo 35 let nebo máte ten věk už na dohled? Už se blížíte do atletického veteránského věku? Už vám začínají šedivět vlasy? Tak právě vám jsou určeny tyto řádky.

I když už máte svůj výkonnostní zenit za sebou, přece se s atletikou nerozloučíte.

ATLETIKA JE LÁSKA NA CELÝ ŽIVOT!

Nabízíme vám možnost, abyste se i nadále mohli věnovat svým oblíbeným atletickým disciplínám, soutěžit s věkově sobě rovnými a scházet se dál se svými kamarády. K tomu tu je

Sdružení veteránů Českého atletického svazu, z. s.

SV ČAS, z. s. – je neziskovou organizací ustavenou v úzké spolupráci s Českým atletickým svazem a registrovanou u ministerstva vnitra pod IČO 26583453. Sdružuje atlety, kteří dosáhli veteránského věku a stále mají zájem o závodní, organizátorskou, případně další činnost v oblasti atletiky.

Posláním SV ČAS je organizačně zajišťovat atletické soutěžní vyžití svých členů v ČR i v zahraničí, informovat je o atletickém veteránské hnutí doma i ve světě a umožňovat jim soutěžit se soupeři věkem sobě rovnými. Všechny soutěže veteránů se konají v pětiletých věkových kategoriích.

Každý atlet starší 35 let, který se stane členem SV ČAS, má právo:

–          startovat na závodech mistrovství ČR veteránů na dráze, které pořádá SV ČAS výhradně pro své členy, a mimo dráhu (běh a chůze na silnici, kros, vrchy, ultramaraton) pořádaných v rámci veřejných závodů

–          startovat na mistrovství Evropy a mistrovství světa (ME, MS, HME, HMS) a na Světových (Evropských) sportovních hrách (WMG, EMG)

Podmínkou startu na ME a MS je členství v národní veteránské organizaci (u nás SV ČAS) a start ve veteránském národním dresu.

Členství vzniká na základě vyplnění přihlášky a úhradě členských příspěvků na běžný rok (při nesplnění této podmínky členství zaniká).

Každý člen dostává 4x ročně zpravodaj Veteránská atletika s přílohami (Ročenka výkonů a přehled rekordů, Termínovka veteránských závodů, Propozice MČR veteránů, a 1x za pět let TOP TEN – dlouhodobé tabulky nejlepších veteránských výkonů).

Atletické veteránské hnutí ve světě

SV ČAS reprezentuje atlety ČR ve Světové veteránské asociaci (WMA) a v Evropské veteránské asociaci (EVAA), které pořádají soutěže MS a ME. Kromě těchto vrcholných akcí konaných střídavě každý druhý rok pořádá Mezinárodní veteránská asociace (IMGA) Světové sportovní hry veteránů (obdoba olympiády) ve čtyřletých cyklech, jichž se zúčastňuje až 28 tisíc sportovců ve více než 25 sportech, a obdobně i Evropské sportovní hry. Z toho je zřejmé, že veteránské hnutí (ve světě nazývané Masters) není jen výsadou atletů.

Členy světové organizace WMA se stalo již 152 států z 212 zapojených do IAAF. Jsou rozděleny do šesti regionů (Afrika, Asie, Evropa, Severní a Střední Amerika vč. Karibiku, Oceánie vč. Austrálie a Jižní Amerika). Největší počet států připadá na region Evropa – 48 z padesáti členů EAU. 

První atletické MS se konalo v roce 1975 na stadionu v Torontu, ME v roce 1978 ve Viareggiu. Mimodráhová ME, resp. MS odstartovala v roce 1989, resp. 1992.

Byl zaveden následující dlouhodobý program jednotlivých mistrovství: do roku 2015 se konají MS vždy v lichý rok a ME do roku 2014 každý sudý rok. V roce 2016 nastane změna – ME se konat nebude a nahradí je MS. Následovat bude opět dvouletý cyklus pro obě mistrovství a tomu se přizpůsobí i termíny HME, HMS a mistrovství mimo dráhu. Nové termíny MS nebudou pak kolidovat s termíny Světových sportovních her WMG, jejichž 9. ročník se bude konat v roce 2017 v Aucklandu na Novém Zélandu dále ve čtyřletých cyklech. Obdobně probíhají Evropské sportovní hry – EMG, jejichž 3. ročník se konal roku 2015 ve francouzské Nice.

Slovo na závěr

Z uvedeného výčtu je zřejmé, že snaha neodložit tretry (míč, raketu, lyže…) žije u nás i široko daleko ve světě. Nemyslete si však, že veteránské organizace sdružují jen bývalé olympioniky a sportovní přeborníky. Právě ve vyšším věku v nich nalézá motivaci ke sportu a pohybu řada tzv. rekreačních sportovců.

Pro představu, že se nejedná jen o hrstku vyvolených, svědčí skutečnost, že SV ČAS eviduje na 900 členů. Mezi aktivními běžci mimo dráhu najdeme pak další tisíce veteránů, kteří se zúčastňují veřejných závodů nebo běhají jen pro zdraví a vlastní potěšení.

V posledních letech roste počet členů v nejmladší veteránské kategorii pětatřicátníků, kteří s aktivní atletikou nepřestávají a pokračují dál mezi veterány. Tím se rozšiřují naše řady i pro budoucnost.

Neváhejte ani vy, atleti „dříve narození“, pojďte se proběhnout, zaskákat, zaházet! Uvidíte, jak vás to osvěží. Pokud jste měli delší přestávku, vraťte se nejdříve ke své disciplíně.

Pokud jste dosud nezávodili, doporučuji vám, abyste začali od té nejpřirozenější pohybové aktivity – chůze, kondičního běhu a pravidelného cvičení. Udržujte si kloubní pohyblivost, posilujte objem svalové hmoty a trénujte srdce zvyšováním tepové frekvence při pohybu. Dbejte však na rady zkušenějších a doporučení lékaře.

Ale nikdy nezapomeňte: do každého pohyby je třeba vložit aspoň trochu úsilí, nebojte se zahřát a zapotit. Jen tak se budete cítit fit! Život je pohyb, jen stojatá voda je mrtvá.

Pak už je jen krůček k tomu, abyste zaklekli do bloků, rozběhli se k laťce, zkusili otáčku ve vrhačském kruhu a soutěžili dál mezi veterány, bez ohledu na přibývající roky – ve znamení našeho znaku – ležaté osmičky – až do nekonečna. K tomu nepotřebujete nic, než se stát členy

SDRUŽENÍ  VETERÁNŮ  ČAS.

Těšíme se, že rozmnožíte naše řady a rádi vám poskytneme všechny další informace.

Potěšení z atletiky i v pokročilejším věku vám přeje představenstvo Sdružení veteránů ČAS

Ke stažení